بهمن سال 1396

تمدید مهلت ثبت نام مسابقات کارکنان دانشگاه جام فجر 96 (1396/11/03)
قابل توجه رابطین محترم ورزشی واحدها: به استحضار می رساند سامانه تربیت بدنی جهت ویرایش وثبت اطلاعات شرکت کنندگان درمسابقات جام فجر 96 درروزپنج شنبه مورخ 1396/11/5 ...
نتایج قرعه کشی مسابقات داژبال (1396/11/02)