فروردین سال 1397

ساعت کاري مجموعه آبي (1397/01/09)
ساعات کاري مجموعه آبي شهيد شاديفر از تاريخ 97/1/14 تا اطلاع ثانوي بشرح زيرميباشد: شيفت آقايان: شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 14:30 الي 20 جهت ...