تمدید مهلت ثبت نام مسابقات کارکنان دانشگاه جام فجر 96

قابل توجه رابطین محترم ورزشی واحدها:

به استحضار می رساند سامانه تربیت بدنی جهت ویرایش وثبت اطلاعات شرکت کنندگان درمسابقات جام فجر 96 درروزپنج شنبه مورخ1396/11/5 ازساعت 8 الی 12 باز می باشد.

این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

پیوست ها
هیچ فایل پیوستی جهت نمایش وجود ندارد.