کسب مقام اول تیمی وانفرادی دارت کارکنان بانوان

مسابقات رشته دارت دومین المپیاد فرهنگی ، ورزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(بانوان)  با درو کردن مدالها در قسمت انفرادی و تیمی مسابقات توسط تیم مشهد به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی این ئوره از مسابقات در رشته تیمی ، تیم مشهد با اقتدار کامل و پس از شکست کلیه حریفان به مدال طلای مسابقات این دوره و تکرار قهرمانی خود دست یافت و در قسمت انفرادی مسابقات نیز سر کار خنم راحله کریمی از تیم دارت مشهد موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره گردید و همچنین سر کارخانم رقیه رحمتی و مرضیه پاگیزه نیز به عنوان سوم مشترکی این دوره از مسابقات نائل آمدند.