اعزام کاروان ورزشی کارکنان بانوان به المپیاد کشوری وزارت بهداشت

کاروان ورزشی اعزامی به دومین المپیاد ورزشی کارکنان خانم دانشگاههای علوم پزشکی کشور متشکل از 20 نفر ورزشکار و 10 نفر مربی، سرپرست و همراه میباشد.

بانوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته های دارت ، والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی در دومین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان کارمند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شرکت خواهند کرد.

اولین گروه از این کاروان شامل ورزشکاران رشته های والیبال و دارت روز یکشنبه مشهد رابه مقصد فرح آباد ساری ترک نمودند.

شایان ذکر است دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان ار 29 مرداد ماه تا 9 شهریور ماه در مجتمع فرهنگی ورزشی و تفریحی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در فرح آباد ساری برگزار میشود که در این مسابقات 1360 نفر از کارکنان وزارت بهداشت و 50 دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای تابعه در رشته های والیبال ف دارت، تنیس روی میز، شطرنج و آمادگی جسمانی با هم به رقابت می پردازند.