افتخار آفرینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مسابقات جام دوستی

افتخار آفرینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مسابقات بین المللی تیر اندازی جام صلح و دوستی

این مسابقات با شرکت 600 نفر از تیمهای تیرا ندازی کشورهای ایران ،سنگاپور،جمهوری آذربایجان  در رشته های تفنگ و تپانچه بادی با هدف اتحاد و دوستی برگزار شد.

دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد (خانم سارا مهاجری  دانشجوی رشته کارشناسی رادیولوژی) موفق شد در رشته تفنگ با ثبت رکورد 392 از مجموع 400 امتیاز به عنوان نفر اول انفرادی این مسابقات دست پیدا کند و مدال طلای این دوره از مسابقات را نصیب خود کند.