اعزام تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه به مسابقات انتخابی المپیاد کشوری

تیم فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مربیگری سرکار خانم سیده رویا کلاتی و سرپرستی خانم زینب رستگار به مسابقات انتخابی المپیاد کشوری اعزام شد.